Matice staroboleslavská

Národní svatováclavská pouť - manifestace živé víry v současné společnosti

blocks_image_0_1

blocks_image_2_1

Vážení návštěvníci staroboleslavských chrámů, naše průvodcovská a vzdělávací služba byla po deseti letech přerušena
postupnou rekonstrukcí národních kulturních památek, chrámu Nanebevzetí Panny Marie a baziliky svatého Václava.

Od znovuotevření chrámu Nanebevzetí Panny Marie v roce 2020 zajišťuje turistickou službu pro návštěvníky nové infocentrum,
které je zařízením Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána.

Bazilika svatého Václava bude návštěvníkům otevřena při Národní svatováclavské pouti 2021.

Matice staroboleslavská obnoví od září 2021 svůj program Tajemství chrámů,
aby sloužila především školám, rodinám s dětmi a seniorům v předávání křesťanských základů naší země.