Matice staroboleslavská, IČ 22824383,
č. bank. účtu: 2300062712/2010


Kontakty:
602 368 015, Matice staroboleslavská,
e-mail: ninanovakova@volny.cz
602 542 847, Římskokatolická farnost Stará Boleslav

info@maticestaroboleslavska.cz

Vážení návštěvníci staroboleslavských chrámů,
naše desetiletá průvodcovská a vzdělávací služba je na čas přerušena z důvodů rekonstrukce dvou národních kulturních památek.
Chrám Nanebevzetí Panny Marie bude znovu otevřen v roce 2020, v bazilice svatého Václava začne rekonstrukce se začátkem jara 2019.
Třetí národní kulturní památka, kostelík svatého Klimenta, bude z důvodu bezpečnosti návštěvníků (staveniště) také uzavřen.
Těšíme se na Vás v roce 2020 v důstojně obnovených prostorách chrámu Nanebevzetí Panny Marie.
V úctě za Matici staroboleslavskou
Nina Nováková