Matice staroboleslavská

Národní svatováclavská pouť - manifestace živé víry v současné společnosti

NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ 2022


Stará Boleslav, 27. – 28. září 2022úterý 27. září 2022


18.50 příjezd relikvie sv. Václava před baziliku Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

19.00 modlitba za národ, Svatováclavský koncert a nešpory v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

čtení z První staroslověnské legendy o sv. Václavu: Tomáš Töpfer hudba: Musica Florea

22.00 světelný průvod s relikvií do baziliky svatého Václava ve Staré Boleslavi

středa 28. září 2022


7.00 mše svatá na hrobě sv. Václava v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze

7.00 modlitba Anděl Páně a ranní chvály v bazilice svatého Václava ve Staré Boleslavi

7.30 a 8.30 mše svaté v bazilice svatého Václava ve Staré Boleslavi 10:00 POUNÍ MŠE SVATÁ na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi, hlavní celebrant: J. Ex. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český

13.00 tradiční mše svatá v kapli blahoslaveného Podivena, Kněžské bratrstvo svatého Petra

15.00 modlitba za národ u Palladia země České v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

17.00 rozloučení s relikvií sv. Václava a odjezd na Pražský hrad