Prohlídky
od 1. října 2017
Sobota a Neděle 10:00 - 16:00

Vstupné nevybíráme, uvítáme dar pro Matici staroboleslavskou, která zajišťuje provoz chrámů mimo bohoslužby.
Za Matici staroboleslavskou
Nina Nováková

Matice staroboleslavská, IČ 22824383,
č. bank. účtu: 2300062712/2010


Kontakty:
602 368 015, Matice staroboleslavská,
e-mail: ninanovakova@volny.cz
602 542 847, Římskokatolická farnost Stará Boleslav

info@maticestaroboleslavska.cz
Vážení návštěvníci, v souvislosti s nadcházejícím restaurováním staroboleslavských chrámu dochází k nezbytným úpravám doby,
kdy jsou chrámy otevřené pro veřejnost.
Z technických důvodů nezajišťujeme prohlídky ve všední dny.
S ohledem na právě prováděné práce nemůžeme zajistit prohlídku ve všech chrámech.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie je po dobu rekonstrukce uzavřen.
Prosíme o pochopení a věříme, že Vás budeme moci uvítat v důstojném prostředí staroboleslavských chrámů koncem roku 2018.